Bedrijfsscan nodig?

 

E-zone Curacao

contabai

Voor de E-zones op Curaçao geldt een winstbelasting (vennootschapsbelasting) tarief van slechts 2%. De E-zone wetgeving op Curaçao is ingevoerd om de economie van Curaçao te bevorderen. Deze mogelijkheid tot belastingvoordeel is volkomen legaal en biedt (o.a. Nederlandse) bedrijven de gelegenheid te profiteren van aanzienlijke belastingvoordelen op Curaçao. De regeling is bovendien veilig en internationaal erkend. Voor bedrijven in de E-zone geldt daardoor tot minimaal 2026 een belastingdruk van slechts 2%.

Bij een winst van € 100.000,- betaalt u via de E-zone slechts € 2.000,- winstbelasting in tegenstelling tot Nederland waar u € 20.000,- vennootschapsbelasting (vpb belasting) betaalt. Bij een winst groter dan € 200.000,- zijn de belastingvoordelen via Curaçao nog groter omdat het vpb-tarief in Nederland dan stijgt naar 25%.

Wilt u ook profiteren van een belastingvoordeel waarbij u slechts 2% belasting betaalt en wilt u tevens profiteren van alle andere geneugten van Curaçao? Lees dan hier hoe de E-zone wetgeving functioneert en of oprichting / vestiging in een E-zone ook voor u interessant is.

Ligging E-zones op Curaçao

Een tiental gebieden op Curaçao zijn aangewezen als een E-zone. De locaties zijn onder meer de voormalige ‘free-zones’ en enkele nieuw ontwikkelde industriële- en high tech parken in en om de haven en het vliegveld. Ook andere locaties hebben de status van E-zone verkregen. Bedrijven die in een E-zone gevestigd zijn, profiteren van een aanzienlijk belastingvoordeel: zij worden tegen een tarief van slechts 2% belast. Dit tarief is tot 31 december 2025 door de overheid gegarandeerd.

Belangrijk om op te merken: goederenstromen hoeven Curaçao niet daadwerkelijk fysiek aan te doen om van de mogelijkheden van de E-zone te kunnen profiteren.

E-zone vrijstelling van belastingen

Ook zijn E-zone vennootschappen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van verschillende andere belastingen, meer informatie hierover leest u bij belastingvoordeel.

Import of export van goederen of elektronische diensten

U kunt van 2% belasting en de andere E-zone faciliteiten profiteren, omdat u een bijdrage levert aan de economische ontwikkeling van Curaçao, onder meer door het bevorderen van de deviezenstroom. De E-zones zijn bedoeld voor exportgerichte bedrijven (gezien vanuit Curaçao). Vanaf 1 juli 2018 geldt dit alleen nog voor import en export van goederen en niet langer voor export van (elektronische) diensten. Voor export van (electronische) diensten geldt een algemene uitzondering vrijstelling van winstbelasting. De afnemers van goederen onder de E-zone faciliteiten moeten buiten Curaçao gevestigd zijn, tenzij zij toestemming krijgen om in het binnanland te leveren.  Goederen kunnen verscheept worden zonder Curaçao daadwerkelijk aan te doen.

Voorwaarden E-zone

Vestiging in een E-zone is bedoeld voor bedrijven met onderstaande specificaties:

 • Handelsbedrijven
  Binnen het bedrijf verricht men internationale handel (gezien vanuit Curaçao), in internationaal verband kunnen producten worden vervoerd van de producent direct naar de afnemer, zonder de Curaçaose haven daadwerkelijk aan te doen;
 • BV of NV
  Het bedrijf is een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal, zoals een BV en NV, opgericht bij de notaris. Ook samenwerkingsverbanden of filialen hiervan worden in de E-zone toegestaan;
 • Handel met klanten buiten Curaçao
  De focus van de bedrijfsactiviteiten ligt op buitenlandse handel  met klanten van buiten Curaçao. E-zone vennootschappen mogen ook goederen aan Curaçaose klanten leveren, mits daarvoor toestemming is verleend door de autoriteiten.
 • Directie op Curaçao of via een trustkantoor
  De directie of feitelijk leiding van de vennootschap moet op Curaçao gevestigd zijn. De directie kan gevoerd worden door natuurlijke personen op Curaçao of men schakelt een trustkantoor in voor het voeren van de directie.
 • Wie niet? Uitgesloten voor vestiging in de E-zones
  Alle diensten zijn uitgesloten voor vestiging in E-zones, tenzij uitdrukkelijk genoemd in de wet (bijvoorbeeld reparatie en onderhoud binnen de E-zone)
 • Hoe aan te vragen?
  Aandeelhouders kunnen zowel lokale als buitenlandse natuurlijke- als rechtspersonen zijn. Verzoek tot toepassing van het E-zone regime geschiedt na inschrijving bij de Curaçaose Kamer van Koophandel. Hierna wordt een verzoek ingediend bij het Ministerie voor Economische Ontwikkeling om toepassing van het E-zone regime onder overlegging van diverse documenten, waaronder een douaneverklaring en een beknopt businessplan.