Bedrijfsscan nodig?

 

Belastingschuld kwijtschelden

Wanneer u persoonlijk een dusdanige hoge belastingschuld heeft, en u deze niet meer zelfstandig kunt betalen.
Dan is het wellicht mogelijk om bij de belastingdienst aan te kloppen voor een kwijtschelding.

Kwijtschelding kan niet voor alle belastingschulden
Lees hieronder in welke situaties wij geen kwijtschelding geven. En wat u in deze situaties wél kunt doen.

U wilt kwijtschelding voor motorrijtuigenbelasting, belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm) en belasting zware motorrijtuigen (bzm)
Hiervoor kunt u geen kwijtschelding krijgen. Wel kunt u in sommige gevallen uitstel van betaling aanvragen.
U wilt kwijtschelding voor toeslagen

Voor een toeslag kunt u geen kwijtschelding krijgen. Lees wat wel mogelijk is op de pagina: Ik kan mijn toeslag niet in 1 keer terugbetalen. Kan ik een betalingsregeling krijgen?.
U wilt kwijtschelding voor een voorlopige aanslag over een vorig jaar. Deze aanslag is nog niet definitief vastgesteld.

We beoordelen of u op dat moment voor kwijtschelding in aanmerking komt. Is dat zo? Dan verlenen wij eerst uitstel van betaling tót de definitieve aanslag is opgelegd.
Na ontvangst van de definitieve aanslag, moet u voor de voorlopige aanslag opnieuw kwijtschelding aanvragen. En, als dit een te betalen bedrag is, voor de definitieve. Dat mag in 1 verzoek, dat wij opnieuw beoordelen.
U wilt kwijtschelding voor een voorlopige aanslag over het lopende jaar of een jaar dat nog moet beginnen?
Moet u maandelijks betalen voor een voorlopige aanslag van dit jaar? Dan is kwijtschelding niet mogelijk.

Wel kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen. Doe dit alléén als uw persoonlijke situatie is veranderd.

U hebt geen aangifte ingediend
Moest u aangifte doen en hebt u dat niet gedaan? En hebben wij u een aanslag opgelegd? Dan kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

Wat u wel kunt doen, is uitstel van betaling aanvragen. En zo snel mogelijk zelf een aangifte indienen. In ieder geval binnen een maand. Na verwerking van deze aangifte kunt u nogmaals kwijtschelding aanvragen.

U hebt nog geen beslissing op uw bezwaar of beroep
Bent u in beroep gegaan tegen een aanslag? En is er nog geen beslissing? Dan is kwijtschelding nog niet mogelijk. Wacht eerst deze beslissing af.
U bent toegelaten tot de wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen (WSNP)
Vraag niet zelf kwijtschelding aan. Maar overleg met uw bewindvoerder.

Klik hier op de volgende link
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverst…