Bedrijfsscan nodig?

 

article

Checklist Voor De Startende ZZP’er Of Ondernemer.

Ok, u heeft een goed idee en wilt graag voor uzelf beginnen.
Waar begin je dan eigenlijk? En wat komt er allemaal bij kijken?
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste zaken.
- KVK
U dient zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Elke ondernemer schrijft zich hier in. De kamer van koophandel werkt nauw samen met de belastingdienst. Zodat deze ook gelijk op de hoogte is, van het feit dat u voor uzelf wilt beginnen
-Belastingnummer

Wat Doet De KVK Eigenlijk?

De KvK helpt ondernemers om te starten, innoveren en ondernemen in binnen- en buitenland. Zij ondersteunt ondernemers bij hun start- en groeiambities. Met het Handelsregister legt zij de basis voor een veilig handelsverkeer. De landelijke organisatie heeft een regionale verankering en opereert sterk regionaal.
De nieuwe KvK werkt vanuit de wensen en behoeften van de generatie ondernemers die snel toegang tot de juiste informatie verlangt, die sector- en grensoverschrijdend zakendoet en volop participeert in (online) netwerken.

Wat Is Willekeurige Afschrijving?

Willekeurig afschrijven betekent dat u naast de gewone afschrijving zelf bepaalt hoe en wanneer u een bedrijfsmiddel afschrijft. De boekwaarde van het bedrijfsmiddel mag niet lager worden dan de restwaarde. Willekeurige afschrijving geldt voor bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals milieubedrijfsmiddelen.
Soms mag u terugkomen op willekeurige afschrijving. Dit kan het verdampen van verliezen voorkomen.
Terugkomen op willekeurige afschrijving van vóór 2007

Wat Is Een DGA

In Nederland is een directeur-grootaandeelhouder (DGA) iemand die werkt bij een BV of NV in een binnen de vennootschap relatief hoge (vaak de hoogste) bestuurlijke functie, en een groot deel van de aandelen bezit in het bedrijf. De term zegt niets over de absolute hoogte van de functie, of de absolute omvang van het bezit, want het kan om een klein bedrijfje gaan.
Verschil met zelfstandige of vennoot
De positie van de DGA verschilt in verschillende opzichten van die van de eigenaar van een eenmanszaak of de vennoot in een vennootschap onder firma

Wat Zijn De Vereisten Voor Een Factuur?

In bepaalde situaties bent u verplicht een factuur uit te reiken. Geldt deze verplichting voor u? Dan vermeldt u op uw facturen altijd de volgende basisgegevens:
- Uw volledige naam en die van uw afnemer
- U vermeldt de juridische naam. De handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Bij fiscale eenheden is het gebruikelijk dat de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat.
- Uw volledige adres en dat van uw afnemer

Privegebruik auto van de zaak

Rijdt u in een auto van uw onderneming? En gebruikt u deze auto ook privé? Dan moet u voor dat privégebruik een bedrag verrekenen met de autokosten van uw onderneming.
Hoeveel u moet verrekenen hangt af van de waarde van de auto, de CO2-uitstoot en of wanneer het kenteken is afgegeven.
In het algemeen geldt dat u 25% van de cataloguswaarde van de auto moet verrekenen met de autokosten. Er gelden lagere percentages voor auto’s met een lage CO2-uitstoot. En bij auto’s die ouder zijn dan 15 jaar is de bijtelling 35% van de waarde in het economisch verkeer (dagwaarde).

Abonneer op article