Bedrijfsscan nodig?

 

artikel

Aansprakelijkheid

Een eenmanszaak oprichten is vrij eenvoudig. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) is verplicht, maar verdere formaliteiten zijn niet vereist. Een bezoek aan de notaris is niet nodig. Na inschrijving bij de KvK kan de eenmanszaak van start gaan. Een wijdverbreid misverstand is dat er bij een eenmanszaak maar één persoon werkzaam is. Het begrip eenmanszaak houdt in dat er één ondernemer is die als natuurlijk natuurlijk persoon zijn onderneming vormt en bestuurt. Dat laat onverlet dat een eenmanszaak veel werknemers in dienst kan hebben.

Checklist Voor De Startende ZZP’er Of Ondernemer.

Ok, u heeft een goed idee en wilt graag voor uzelf beginnen.
Waar begin je dan eigenlijk? En wat komt er allemaal bij kijken?
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste zaken.
- KVK
U dient zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Elke ondernemer schrijft zich hier in. De kamer van koophandel werkt nauw samen met de belastingdienst. Zodat deze ook gelijk op de hoogte is, van het feit dat u voor uzelf wilt beginnen
-Belastingnummer

Wat Doet De KVK Eigenlijk?

De KvK helpt ondernemers om te starten, innoveren en ondernemen in binnen- en buitenland. Zij ondersteunt ondernemers bij hun start- en groeiambities. Met het Handelsregister legt zij de basis voor een veilig handelsverkeer. De landelijke organisatie heeft een regionale verankering en opereert sterk regionaal.
De nieuwe KvK werkt vanuit de wensen en behoeften van de generatie ondernemers die snel toegang tot de juiste informatie verlangt, die sector- en grensoverschrijdend zakendoet en volop participeert in (online) netwerken.

Wat Is Willekeurige Afschrijving?

Willekeurig afschrijven betekent dat u naast de gewone afschrijving zelf bepaalt hoe en wanneer u een bedrijfsmiddel afschrijft. De boekwaarde van het bedrijfsmiddel mag niet lager worden dan de restwaarde. Willekeurige afschrijving geldt voor bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals milieubedrijfsmiddelen.
Soms mag u terugkomen op willekeurige afschrijving. Dit kan het verdampen van verliezen voorkomen.
Terugkomen op willekeurige afschrijving van vóór 2007

Abonneer op artikel